Zadanie pn. XXVI Przeglad Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

Projekt "XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

Leśnica 2017"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

2017.03.27 Walne Zgromadzenie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

b_0_100_16777215_00_images_27.03.2017Lany_27.03.2017Lany02.jpgDnia 27 marca 2017 roku odbyło się w Łanach (Gmina Cisek) coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2016. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2016 rok.   

Czytaj więcej...

Zaproszenie zespołów na XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

 

Serdecznie zapraszamy zespoły dziecięce i młodzieżowe do wzięcia udziału w tegorocznej 26 edycji Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, który odbędzie się 4 czerwca 2017 r. w Górze Św. Anny, w namiocie obok Domu Pielgrzyma.


REGULAMIN – pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

Zaproszenie orkiestr na XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Serdecznie zapraszamy orkiestry dęte do wzięcia udziału
w 25 edycji Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, który tradycyjnie odbędzie się w Lichyni (gmina Leśnica)
dnia 18 czerwca 2017 r.


Regulamin - pobierz
Karta zgłoszenia -pobierz

2017.01.18 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_18.01.2017Glebinow_18.01.2017Glebinow19.jpgDnia 18 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie.  Po krótkim przywitaniu obecnych członków, a szczególnie Posła Ryszarda Gallę, Wicemarszałka Romana Kolka, Sekretarz TSKN-u Zuzannę Donath-Kasiurę przez Przewodniczącego Zarządu Pana Józefa Swaczynę, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania.

Czytaj więcej...

Jubileuszowy XXV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach

b_0_100_16777215_00_http___gokwalce.pl_images_Zespoły_nd_37.JPGTegoroczny Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach odbył się w dniach 19 i 20 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Obchodził on w tym roku swój 25. letni jubileusz, na którym nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, który pokrojony został wspólnie przez wójta gminy Walce Bernarda Kubata i sekretarz TSKN Zuzannę Donath-Kasiura oraz wicemarszałka województwa opolskiego Romana Kolka. Festiwal należy do jednych z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który daje możliwość chórom i zespołom do prezentacji ich niemieckiego dorobku artystycznego. Jest także okazją do sprawdzenia swoich możliwości na tle innych grup, które pielęgnują tradycję niemieckich pieśni i śpiewów.

Czytaj więcej...

2016.10.05 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Bierawie

b_0_100_16777215_00_images_2016.10.05Bierawa_DSC04930.JPGSpotkanie, które odbyło się 5 października br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Bierawa Pana Krzysztofa Ficoń.

Czytaj więcej...

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2016

b_0_100_16777215_00_images_2016Dozynki_Dozynki2016102.jpgW dniach 27 i 28 sierpnia 2016 roku w sołectwie Łąki Kozielskie odbył się  Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych, który był dwudniowym przedsięwzięciem. Imprezę rozpoczął tradycyjnie barwny korowód dożynkowy, który przejechał ulicami Łąk Kozielskich. Po nim, w namiocie festynowym, który ustawiony był na boisku, cześć artystyczna rozpoczęła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, pod batutą pana Klaudiusza Lisonia.

Czytaj więcej...

2016.07.27 Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy

b_0_100_16777215_00_images_27.07.2016Lesnica_27.07.2016Lesnica07.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego dnia 27 lipca 2016 r. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wiązankę i zapalili znicze. Po krótkiej zadumie nad grobem oraz wspomnieniach dotyczących śp. Huberta Kurzała wszyscy udali się do restauracji Na Szlaku, gdzie odbyło się spotkanie naszych Członków.

Czytaj więcej...

Posiedzenie wyjazdowe w Warszawie

b_0_100_16777215_00_images_19.07.2016Warszawa_Warszawa19.07.2016022.jpgW dniach 19-20 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Warszawie. Celem wyjazdu było uczestniczenie w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia podjęto następujące tematy: planowana reforma oświaty, działalność Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz najbardziej aktualny temat poszerzenie granic miasta Opole.

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy