2023-12-07 Walne Zgromadzenie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego – Góra Św. Anny

7 grudnia 2023 w Górze św. Anny odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.

☑Samorządowcy dyskutowali nad kierunkami dalszej działalności w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych.

☑Zebrani podsumowali sytuację powyborczą i omówili perspektywę oraz wyzwania, które kreślą horyzont działań na najbliższą przedwyborczą przyszłość.

☑Troska o region i potencjał ludzi zaangażowanych w jego rozwój oraz kształt małych ojczyzn to poruszane przez samorządowców tematy🟡🔵♥

✅Stowarzyszenie podjęło ważne rozstrzygnięcia w kierunku wyborów samorządowych, o których w najbliższym czasie będziemy informowali.