Projekt: „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego” w 2021 r.

Projekt „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2021 r.” jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska” / Dieses Projekt wird gefordet aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfugung der Stiftung fur die Entwicklung Schlesiens stehen”

Kontynuuj czytanie