Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

jest organizacją założoną w  1991 roku, której inicjatorem oraz pierwszym Przewodniczącym był śp. Hubert Kurzał – Burmistrz Leśnicy.

Komitet założycielski Klubu Samorządowego (pierwotna nazwa Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego), który formalnie zarejestrowany został w 1994 roku, tworzyli: Hubert Kurzał, Piotr Miczka oraz Werner Małek. Wtedy w skład stowarzyszenia wchodziło 20 osób. Byli to przede wszystkim działacze samorządowi województwa opolskiego i śląskiego.

Klub Samorządowy przekształcił swoja nazwę na Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w 2001 roku. Po śmierci Huberta Kurzała w 2009 roku, przewodniczącym Stowarzyszenia został Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, który pełnił tę funkcję przez 10 lat. Od 2019 roku Przewodniczącym jest Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe liczy w roku 2019,  53 członków (z województwa opolskiego oraz śląskiego), którzy reprezentują samorządy wszystkich szczebli, począwszy od gmin, poprzez powiaty, a na sejmiku województwa kończąc.

Stowarzyszenie zajmuje się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, twórczym pobudzaniem aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzaniem warunków do podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego, wspiera inicjatywy kulturalne służące pielęgnowaniu tradycji rodzimych oraz bierze czynny udział w kreowaniu polityki regionalnej.

Stowarzyszenie od 1991 roku organizuje cykliczne przedsięwzięcia służące promocji i zachowaniu tradycji mniejszościowych regionu opolsko-śląskiego. Imprezy te należą do największych imprez kulturalnych, które są skierowane do zespołów mniejszości niemieckiej, tworząc platformę wymiany doświadczeń i porównania repertuaru. Należą do nich Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, Festiwal Chórów w Walcach.

Ponadto Śląskie Stowarzyszenia Samorządowe organizuje regularne spotkania, podczas których poruszane i dyskutowane są zagadnienia i problemy funkcjonowania lokalnych samorządów, co znacząco wpływa na  podnoszenie jakości działań samorządowych.