Dofinansowanie zadania „XXXI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach”

Zadanie pn.: „XXXI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach” dofinansowane zostało ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.