2024-01-23 Spotkanie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Izbicku

Dzisiaj w Pałacu Izbicko odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego omówiono sprawy dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia, ustalono ramowy zakres tematyczny spotkań, wyznaczono datę i miejsce Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Gospodarz spotkania, Wójt Izbicka – Pani Brygida Pytel opowiedziała na wstępie o swojej Gminie Izbicko, a Fundusz SYMBIOS, który oferuje doradztwo instytucjom energetycznym i transportowym oraz instytucjom badawczym w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przedstawił obecnym zakres swojej działalności.