XXXI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach – 31. Festival der Chöre und Gesangsgruppen in Walzen

W dniach 18 i 19 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach odbył się 31 edycja Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach. Podczas tego muzycznego spotkania na scenie wystąpiło 27 formacji, które zjechały się nie tylko z Opolszczyzny, ale także z pobliskich województw. Festiwal należy do jednych z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej. Podczas Festiwalu chóry i zespoły śpiewacze mają okazję wystąpić na scenie przed liczną publicznością oraz zaprezentować swój niemiecki muzyczny dorobek artystyczny. Ponadto Festiwal jest okazją, spotkać się z innymi grupami pielęgnującymi ten piękny zwyczaj – wspólnego śpiewania niemieckich pieśni i piosenek.  

W pierwszym dniu Festiwalu, 18 listopada, na scenie zaprezentowało się 7 chórów, zaś drugiego dnia, 19 listopada, wystąpiło 20 zespołów śpiewaczych. Festiwal prowadzony był przez konferansjera w języku niemieckim oraz polskim.

Jurorzy, w składzie Tadeusz Eckert – przewodniczący, Mariusz Drożdżal i Jan Goldman po przesłuchaniu wszystkich występujących grup przyznali następujące miejsca. 

W kategorii CHÓRY przyznano następujące miejsca (pasma):

Złote Pasmo: Brosci Chorus

Srebrne Pasmo: Cantate, Zawadczański Chór Mieszany, Heimat

Brązowe Pasmo: Chór Mieszany „Krappitzer Chor”, Chór „Veni Cantare”, Eichendorff Chor

W kategorii ZESPOŁY ŚPIEWACZE przyznano następujące miejsca (pasma):

Grand Prix Festiwalu: Kupskie Echo

Złote pasmo: Dobrzenianki

Srebrne pasmo: Viva La Musica, Frohsinn, Zum Singen Geboren, Körnitze Stimme, Ligockie Wrzosy, Forte, Echo, Zespół Folklorystyczny Walczanki

Brązowe pasmo: Echo Krośnicy, Anioły Serca, Dziergowianki, Freundschaft, DFK Gesangsgruppe, Kosorowiczanki, Zespół Pieśni Regionalnej, Oppelner Mädels – Opolskie Dziołchy Ozimek-Antoniów, Heidi, Babie Lato

Nagrodę specjalną otrzymali: Pan Jan S. za wyróżniający się akompaniament, Pani Agnieszka S. za pomysłowość i kreatywność sceniczną, Pan Tomasz H. za wyróżniający się akompaniament akordeonowy, Pani Ewa G. za interesujące wzbogacenie występu grą na trąbce, Pan Stanisław W. za stworzenie piosenki „Polter”.  

Każdy z występujących zespołów i chórów otrzymał statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną, której wysokość uzależniona była od zajętego miejsca. Na zakończenie Festiwalu w niedzielę wystąpiła niemiecka gwiazda wieczoru MARKUS, który umilił publiczności czas oczekiwania na werdykt.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki dotacji otrzymanej od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Samorządu Województwa Opolskiego.