Gala Działaj Lokalnie 2021

Przewodniczący Zarządu Łukasz Jastrzembski wziął udział w tegorocznej Gali Działaj Lokalnie 2021 roku, która była podsumowaniem zeszłorocznej edycji programu i odbyła się 17 lutego br. w Gogolinie. Podczas spotkania wszyscy grantobiorcy zaprezentowali obecnym swoje projekty. Nasze Stowarzyszenie w ramach ubiegłorocznej edycji Działaj Lokalnie 2021 zrealizowało projekt pn. „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”. Więcej informacji…

Kontynuuj czytanie

OPOLSKIE GMINY OBURZONE DECYZJĄ SEJMU I ROZPORZĄDZENIAMI WYDANYMI PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Dnia 17 lutego br. w Opolu odbyła się konferencja ws. zmniejszenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz wydanego dnia 4 lutego 2022 przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie, które dyskryminuje uczniów uczęszczających na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości i zmniejsza liczbę godzin z 3 do 1. Zmiana ta dotyczy jedynie mniejszości…

Kontynuuj czytanie

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Kontynuuj czytanie

2022-02-14 Spotkanie online w sprawie ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie wyłącznie języka mniejszości niemieckiej

Dzisiaj odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego wraz z pozostałymi Samorządowcami województwa Opolskiego oraz Śląskiego w sprawie ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie wyłącznie języka mniejszości niemieckiej oraz wydanych rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka,  z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do…

Kontynuuj czytanie

2022-02-02 Zdalne posiedzenie zarządu

Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się 2 lutego br. w formie zdalnej. Podczas posiedzenia omówiony został temat dotyczący obniżenia wysokości subwencji na nauczanie języka mniejszościowego. Ponadto omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności statutowej (m.in. plan pracy na I półrocze 2022 r.) oraz przyjęto nowego członka do Stowarzyszenia.

Kontynuuj czytanie

2022-01-12 Szkolenie nt.: Czynniki wpływające na żywotność nawierzchni asfaltowych – teoria i praktyka.

W dniu 12 stycznia br. w restauracji Magiczny Zakątek w Raszowej, w gminie Leśnica odbyło się szkolenie na temat czynników wpływających na żywotność nawierzchni asfaltowych – teoria i praktyka.  Szkolenie prowadził Pan Damian Sopa, dyrektor sprzedaży mas bitumicznych firmy Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. Z o.o., która jest jednym z największych dostawców kruszyw w Polsce, takich…

Kontynuuj czytanie

Spotkanie online w sprawie obniżenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie języków narodowych i etnicznych

Dzisiaj odbyło się spotkanie online przedstawicieli samorządów (wójtów, burmistrzów, starostów) z województwa Opolskiego oraz Śląskiego dotyczące zmniejszenia środków o prawie 40 milionów zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych. W spotkaniu udział wzięli m.in. Przewodniczący Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski,…

Kontynuuj czytanie