Sprawozdanie z XXV Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

b_0_100_16777215_00_images_XXVPOMN_XXVPOMN143.jpgJubileuszowy XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 odbył się w niedzielę 18 czerwca 2017 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica. Przedsięwzięcie  to zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 21 orkiestr dętych, zarówno z województwa opolskiego, jak i z województwa śląskiego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXVI Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

b_0_100_16777215_00_images_XXVIPZDZIOMMN_XXVIPZDZIMMN013.jpgTradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych, który w tym roku przypadł na 4 czerwca 2017 r. odbył się w Górze św. Anny XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie zadania pn. "XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach"

Projekt "XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach"

dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

Dofinansowanie zadania pn. "XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017"

Projekt "XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017" dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania pn. XXVI Przeglad Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

Projekt "XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

2017.03.27 Walne Zgromadzenie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

b_0_100_16777215_00_images_27.03.2017Lany_27.03.2017Lany02.jpgDnia 27 marca 2017 roku odbyło się w Łanach (Gmina Cisek) coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2016. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2016 rok.   

Czytaj więcej...

2017.01.18 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_18.01.2017Glebinow_18.01.2017Glebinow19.jpgDnia 18 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie.  Po krótkim przywitaniu obecnych członków, a szczególnie Posła Ryszarda Gallę, Wicemarszałka Romana Kolka, Sekretarz TSKN-u Zuzannę Donath-Kasiurę przez Przewodniczącego Zarządu Pana Józefa Swaczynę, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania.

Czytaj więcej...

Jubileuszowy XXV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach

b_0_100_16777215_00_http___gokwalce.pl_images_Zespoły_nd_37.JPGTegoroczny Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach odbył się w dniach 19 i 20 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Obchodził on w tym roku swój 25. letni jubileusz, na którym nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, który pokrojony został wspólnie przez wójta gminy Walce Bernarda Kubata i sekretarz TSKN Zuzannę Donath-Kasiura oraz wicemarszałka województwa opolskiego Romana Kolka. Festiwal należy do jednych z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który daje możliwość chórom i zespołom do prezentacji ich niemieckiego dorobku artystycznego. Jest także okazją do sprawdzenia swoich możliwości na tle innych grup, które pielęgnują tradycję niemieckich pieśni i śpiewów.

Czytaj więcej...

2016.10.05 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Bierawie

b_0_100_16777215_00_images_2016.10.05Bierawa_DSC04930.JPGSpotkanie, które odbyło się 5 października br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Bierawa Pana Krzysztofa Ficoń.

Czytaj więcej...

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2016

b_0_100_16777215_00_images_2016Dozynki_Dozynki2016102.jpgW dniach 27 i 28 sierpnia 2016 roku w sołectwie Łąki Kozielskie odbył się  Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych, który był dwudniowym przedsięwzięciem. Imprezę rozpoczął tradycyjnie barwny korowód dożynkowy, który przejechał ulicami Łąk Kozielskich. Po nim, w namiocie festynowym, który ustawiony był na boisku, cześć artystyczna rozpoczęła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, pod batutą pana Klaudiusza Lisonia.

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy