2022-04-04 Spotkanie z Posłanką Krystyną Szumilas oraz Posłem Ryszardem Gallą

Dnia 4 kwietnia br. o godz. 11.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich Posłanka Krystyna Szumilas i Poseł Ryszard Galla spotkali się z członkami Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz samorządowcami z województwa opolskiego i śląskiego. Spotkanie dotyczyło wyników kontroli poselskiej przeprowadzonej przez wyżej wymienionych posłów w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji…

Czytaj dalej

2022-03-24 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Krasiejowie

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się w Parku Nauki i Edukacji Człowieka w Krasiejowie. Na wstępie Przewodniczący Zarządu, Łukasz Jastrzembski powitał wszystkich obecnych członków oraz gości. Następnie Burmistrz Ozimka, Mirosław Wieszołek zaprezentował obecnym swoją gminę. Po prezentacji nastąpiło szkolenie dotyczące klastrów energii – potencjalne możliwości współpracy w ich ramach, które poprowadził Prezes…

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w XXXI Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022

Szanowni Kierownicy Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych, po raz trzydziesty pierwszy Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022. Zapraszamy Państwa zespół / zespoły do udziału w tym przedsięwzięciu kulturalnym, które odbędzie się w niedzielę 5 czerwca 2022 r. w Górze Św. Anny (w dniu pielgrzymki mniejszości…

Czytaj dalej

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXX Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022

Szanowni Kapelmistrzowie/ Kierownicy orkiestr/kapel dętych! Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji po raz trzydziesty organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022, który odbędzie się 12 czerwca 2022 r. (niedziela), w miejscowości Lichynia (gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym za kościołem. Zapraszamy Państwa orkiestry/kapele do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu kulturalnym. Dokumenty do pobrania: Regulamin 2022 – pobierz…

Czytaj dalej

2022-02-24 Spotkanie z Biskupem

24 lutego 2022 r. w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się tradycyjne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim. Po przywitaniu obecnych oraz przedstawieniu nowo przyjętego członka do grona Stowarzyszenia, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Oprócz omówienia kwestii dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia…

Czytaj dalej

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ  z dnia 22.02.2022 Sejmik Województwa Opolskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Wspólnotę Regionalną, której integralną cześć stanowią mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasze województwo, z wielkim zdumieniem, oburzeniem i niepokojem przyjął Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i…

Czytaj dalej

Gala Działaj Lokalnie 2021

Przewodniczący Zarządu Łukasz Jastrzembski wziął udział w tegorocznej Gali Działaj Lokalnie 2021 roku, która była podsumowaniem zeszłorocznej edycji programu i odbyła się 17 lutego br. w Gogolinie. Podczas spotkania wszyscy grantobiorcy zaprezentowali obecnym swoje projekty. Nasze Stowarzyszenie w ramach ubiegłorocznej edycji Działaj Lokalnie 2021 zrealizowało projekt pn. „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”. Więcej informacji…

Czytaj dalej