Sprawozdanie z XXXII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023 – 4 czerwiec

XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023 odbył się 4 czerwca tradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.
Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym na placu przy Domu Pielgrzyma wystąpiło łącznie 26 formacji dziecięcych i młodzieżowych z województwa opolskiego i śląskiego. Na scenie zaprezentowało się około 390 osób. Każdy z zespołów zaprezentował przepiękny repertuar, który wywodził się, bądź nawiązywał do niemieckiego kręgu kulturowego. Zespoły podczas tego przeglądu miały możliwość zaprezentować swoje umiejętności artystyczne śpiewacze i taneczne oraz grę na instrumentach dętych. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała bogaty i urozmaicony dorobek artystyczny zespołów.
Wśród gości, którzy oglądali występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych byli m. in. Dr Thomas Bagger – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Peter Herr – Konsul RFN w Opolu, Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Rafał Bartek – Przewodniczący Zarządu ZNSSK oraz TSKN na Śląsku Opolskim, Joanna Hassa – Dyrektor ZNSSK, Helmut Paździor – były Poseł MN, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Marcin Lippa – Przewodniczący Zarządu TSKN Województwa Śląskiego, Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Dyrektor LOKiR w Leśnicy, Roman Kolek – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Róża Zgorzelska.

Jury XXXII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023 w składzie: Rafał Miczka – Przewodniczący, Katarzyna Łotecka-Steczek, Zuzanna Herud po przesłuchaniu występujących zespołów zgłoszonych do udziału w XXXII Przeglądzie … przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Zespoły wokalne maluchy: Wyróżnienie Oppelner Spatzen

Zespoły wokalne dzieci: I miejsce Solaris
II miejsce Poesie und Sternchen

Zespoły wokalne młodzież: I miejsce GO- słowiki
II miejsce Party Stars

Zespoły wokalne młodzież starsza: I miejsce Con Colore
II miejsce Forte

Zespoły instrumentalne: I miejsce Rybniker Glöckchen
I miejsce Bajtle Grajtle
III miejsce Zespół wokalno-instrumentalny im. Edeltraudy Spury

Zespoły taneczne ludowe młodzież i dzieci: I miejsce Łężczok II+III
II miejsce Silesia

Zespoły taneczne ludowe młodzież starsza: I miejsce Łężczok I
II miejsce Tworkauer Eiche

Taniec nowoczesny maluchy: Wyróżnienie Marlenki

Taniec nowoczesny dzieci: I miejsce Słoneczka
II miejsce Mini Entropia
III miejsce Perełki
IV miejsce Mini Słoneczka

Taniec nowoczesny junior: I miejsce Zara II
II miejsce La Bella Juniorki
II miejsce Entropia
III miejsce Perełki Juniors

Taniec nowoczesny senior: I miejsce Zara I
II miejsce La Bella Seniorki
III miejsce Wataha

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za liczny udział w tegorocznym przeglądzie.
Każdy z zespołów otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną, której wysokość zależała od zajętego miejsca.

Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Gmina Leśnica, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, Ochotnicza Straż Pożarna z Łąk Kozielskich i Dom Pielgrzyma w Górze Św. Anny.

XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023 zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Samorządu Województwa Opolskiego.
Zadanie objęte zostało Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.