Relacja z XXXIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 – 2 czerwca 2024 r. – Góra św. Anny.

XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 odbył się 2 czerwca tradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy oraz Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy.    Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym na placu przy Domu Pielgrzyma…

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w XXXII Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024

Szanowni Kapelmistrzowie/ Kierownicy orkiestr/kapel dętych! Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024, który odbędzie się 16 czerwca 2024 r. (niedziela), w miejscowości Lichynia (gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym na boisku za kościołem. Zapraszamy Państwa orkiestry/kapele do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu kulturalnym. Dokumenty do pobrania: Regulamin – pobierz Karta zgłoszenia…

Czytaj dalej