Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Łukasz Jastrzembski

Przewodniczący Zarządu

Rafał Bartek

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Waldemar Gaida

Sekretarz


Marcin Wycisło

Skarbnik

Ryszard Galla

Członek

Andrzej Kasiura

Członek

Tomasz Kandziora

Członek

Hubert Ibrom

Członek

Krzysztof Cebula

Członek