Dofinansowanie zadania „XXXI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach”

Zadanie pn.:”XXXI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego „OPOLSKIE DLA INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ”.