Harmonogram występów – XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W WALCACH/ 31. Festival der Chöre und Gesangsgruppen in Walzen

31. FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W WALCACH
18-19 listopada 2023 r. sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem występów chórów i zespołów śpiewaczych:

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW – 31. FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W WALCACH – Gminny Ośrodek Kultury w Walcach (walce.pl)

Zadanie zorganizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu RFN w Opolu.

Zadanie „31. FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH W WALCACH” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego „OPOLSKIE DLA INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ”.