XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023, 11 czerwca Zalesie Śl.

W niedzielę 11 czerwca 2023 r. w gminie Leśnica w miejscowości Zalesie Śl. odbył się XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.
Od godziny 13.00 w namiocie festynowym ustawionym na boisku sportowym w Zalesiu Śl. rozpoczęły się występy orkiestr dętych biorących udział w tegorocznym Przeglądzie. Łącznie wystąpiło 18 orkiestr i kapel dętych, które reprezentowały województwo opolskie oraz śląskie. Podczas przeglądu miały okazję zaprezentować swoje umiejętności muzyczne na scenie przed licznie przybyłą publicznością. Repertuar, który usłyszała publiczność, składał się z utworów kompozytorów niemieckich nawiązujący do niemieckiego dziedzictwa kulturowego, bądź utworów z kręgów niemieckiej kultury. Wśród gości obecni byli m.in. Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Rafał Bartek – Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim i Przewodniczący VdG oraz Łukasz Jastrzembski – Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i Burmistrz Leśnicy.
Po przesłuchaniu wszystkich orkiestr, jury konkursu w składzie: Waldemar Olszewski – Przewodniczący, Gotfryd Włodarz oraz Tadeusz Widera postanowiło przyznać następujące miejsca w trzech poniższych kategoriach:
W grupie ORKIESTRY DOROSŁE:
I miejsce: Orkiestra Dęta Łowkowice
Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica

II miejsce: Gminna Orkiestra Prószków
Bialska Orkiestra Dęta

III miejsce: Orkiestra Dęta Brzezinka
Orkiestra OSP Węgry

Wyróżnienie: Orkiestra Dęta OSP Mechnica-Kamionka
Orkiestra Parafialna Wiśnicze

W grupie ORKIESTRY MŁODZIEŻOWE:
I miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys”

II miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chudoba

III miejsce: Jemielnicka Orkiestra Dęta
Jugendblasorchester Pawłowiczki

Wyróżnienie: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chrząstowice
Gminna Orkiestra Dęta Cisek

W grupie ORKIESTRY MAŁE:
I miejsce: ABS Brass
II miejsce: Blaskapelle Świbie
III miejsce: Orkiestra Dęta SAMI SWOI
OderBlassBand

Każda z występujących orkiestr otrzymała dyplom oraz nagrodę pieniężna, której wysokość uzależniona była od zajętego miejsca.

Podczas obrad jurorów publiczność mogła wysłuchać koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, która swoim urozmaiconym repertuarem zachwyciła publiczność oraz umiliła im czas oczekiwania na werdykt jurorów.

Jurorzy podczas ogłaszania werdyktu podkreślili wysoki poziom muzyczny i techniczny orkiestr. Ponadto jury pochwaliło również liczny udział młodzieży oraz dzieci, które zasilają poszczególne orkiestry. Jury podziękowało i pogratulowało wszystkim uczestniczącym w przeglądzie orkiestrom oraz ich dyrygentom, za włożony trud i wysiłek w przygotowanie tak wspaniałego repertuaru, życząc im dalszych sukcesów.

Wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, sołectwo Zalesie Śl., Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śl.

XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023 zrealizowano dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu XXXI Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023.