XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Szanowni Kapelmistrzowie/ Kierownicy orkiestr/kapel dętych! Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Gminą Leśnica po raz dwudziesty siódmy organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019, który odbędzie się 16 czerwca 2019 r. (niedziela), w miejscowości Lichynia(gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym za kościołem. Zapraszamy Państwa orkiestry/kapele do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu kulturalnym. Dokumenty do pobrania:…

Czytaj dalej

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako obcego w szkołach

Leśnica, 27.03.2019r. Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, zrzeszającego kilkudziesięciu samorządowców z województwa opolskiego i śląskiego w nawiązaniu do naszego stanowiska z dnia 12 kwietnia 2018 roku w przedmiotowej sprawie oraz w związku z brakiem jakichkolwiek zmian prawnych w opisywanym temacie, wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec nowego podejścia interpretacyjnego wprowadzonego przez MEN w 2018 roku i podtrzymywanym…

Czytaj dalej

XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

Kierownicy Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych,Szanowni Państwo,po raz dwudziesty ósmy Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Gminą Leśnica organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019. Zapraszamy Państwa zespół / zespoły do udziału w tym przedsięwzięciu kulturalnym, które odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2019 r. w Górze Św. Anny (w dniu pielgrzymki mniejszości…

Czytaj dalej

Projekt: „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego” w 2024 r.

Projekt „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2024 r.” jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska” / Dieses Projekt wird gefördet aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfügung der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens stehen”

Czytaj dalej