Rafał Trzaskowski naszym kandydatem na Prezydenta RP

Przedstawiciele Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego spotkali się w Kędzierzynie-Koźlu z Rafałem Trzaskowskim Prezydentem Warszawy i jednocześnie kandydatem na Prezydenta RP, któremu w imieniu członków Stowarzyszenia udzielili poparcia w ubieganiu się o tą zaszczytną funkcję.W ostatnich 30 latach to właśnie samorząd terytorialny odegrał bardzo ważną rolę rozwojową w naszym kraju, dzięki aktywności gmin, powiatów oraz województw samorządowych…

Czytaj dalej

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako obcego w szkołach

Leśnica, 27.03.2019r. Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, zrzeszającego kilkudziesięciu samorządowców z województwa opolskiego i śląskiego w nawiązaniu do naszego stanowiska z dnia 12 kwietnia 2018 roku w przedmiotowej sprawie oraz w związku z brakiem jakichkolwiek zmian prawnych w opisywanym temacie, wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec nowego podejścia interpretacyjnego wprowadzonego przez MEN w 2018 roku i podtrzymywanym…

Czytaj dalej

XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

Kierownicy Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych,Szanowni Państwo,po raz dwudziesty ósmy Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Gminą Leśnica organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019. Zapraszamy Państwa zespół / zespoły do udziału w tym przedsięwzięciu kulturalnym, które odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2019 r. w Górze Św. Anny (w dniu pielgrzymki mniejszości…

Czytaj dalej

Projekt: „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego” w 2024 r.

Projekt „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2024 r.” jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska” / Dieses Projekt wird gefördet aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfügung der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens stehen”

Czytaj dalej

2019.03.18 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Dnia 18 marca 2019 roku odbyło się w Prószkowie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2018. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2018 rok.   Następnie Walne Zgromadzenie Członków przystąpiło do wyborów nowych członków…

Czytaj dalej