Złożenie kwiatów na grobie śp. zmarłego członka Stowarzyszenia Pana A. Hindera

Dnia 20 maja przedstawiciele Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego złożyli kwiaty na grobie śp. zmarłego członka Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Arnolda Hindera.