2023-09-12 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Polskiej Cerekwi

12 września br. na Zamku w Polskiej Cerekwi odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Na początku spotkania Pani Prezes Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Euro-Country, które pomaga mieszkańcom z obszarów wiejskich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gminom, różnego rodzaju organizacjom oraz parafiom w korzystaniu z funduszy unijnych, przestawiła zakres działań stowarzyszenia. Po prezentacji omówiony został stan przygotowań do wyborów parlamentarnych. W części szkoleniowej spotkania specjalistka ds. obsługi sektora publicznego z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej omówiła, jak zoptymalizować działania windykacyjne przy pomocy narzędzi KRD, a przedstawiciele firmy ALTERECO Sp. z o.o. przedstawili działalność firmy w dziedzinie systemów grzewczych, w tym innowacyjne, ekologiczne systemy grzewcze, które można zastosować w swojej gminie.