2022-02-02 Zdalne posiedzenie zarządu

Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się 2 lutego br. w formie zdalnej. Podczas posiedzenia omówiony został temat dotyczący obniżenia wysokości subwencji na nauczanie języka mniejszościowego. Ponadto omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności statutowej (m.in. plan pracy na I półrocze 2022 r.) oraz przyjęto nowego członka do Stowarzyszenia.