XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019

W niedzielę 16 czerwca 2019 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica odbył się XXVII  Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019. Przedsięwzięcie  to zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Od godziny 13.30 w  namiocie ustawionym na placu za kościołem w Lichyni, wystąpiło łącznie 15 orkiestr dętych, zarówno z województwa opolskiego, jak i z województwa śląskiego. Tego popołudnia orkiestry miały jedna z nielicznych okazji do zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych na scenie przed licznie przybyłą publicznością, która posłuchać mogła utworów kompozytorów niemieckich nawiązujący do niemieckiego dziedzictwa kulturowego, bądź utworów z kręgów niemieckiej kultury. Wśród gości obecni byli Poseł na Sejm MN Ryszard Galla, Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Marek Wittek – Pełnomocnik do Spraw Wielokulturowości oraz Łukasz Jastrzembski – Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i Burmistrz Leśnicy.

Po przesłuchaniu wszystkich orkiestr, jury konkursu w składzie: Tadeusz Widera – Przewodniczący, Gotfryd Włodarz oraz Waldemar Olszewski postanowiło przyznać następujące miejsca w trzech poniższych kategoriach:

W grupie ORKIESTRY DOROSŁE:

I miejsce:                    Orkiestra Deta OSP Dobrzeń Wielki

Orkiestra Dęta Łowkowice

II miejsce:                  Orkiestra Dęta Bażany

                                   Orkiestra Dęta Żędowice

Myśliwska Orkiestra Dęta Gminy Komprachcice

III miejsce:                 Orkiestra OSP Węgry

                                   Bialska Orkiestra Dęta

                                   Orkiestra Dęta Kotulin

W grupie ORKIESTY MŁODZIEŻOWE:

I miejsce:                    Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys”

II miejsce:                  Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica

III miejsce:                Gminna Orkiestra Dęta Cisek

                                   Jemielnicka Orkiestra Dęta

Wyróżnienie:              Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice

W grupie MAŁYCH ORKIESTR:

I miejsce:                    OderBlassBand          

II miejsce:                  Glogovia Brass

Ponadto jury przyznało wyróżnienia Tomaszowi Weinkopf (Orkiestra Deta DFK Pokrzywnica), Mateuszowi Puchalla (Bialska Orkiestra  Dęta), Mateuszowi Pytel (Orkiestra Dęta Kotulin) oraz Igorowi Havryletsky (Myśliwska Orkiestra Dęta Gminy Komprachcice).

Każda z występujących orkiestr otrzymała dyplom, puchar oraz nagrodę pieniężna, której wysokość uzależniona była od zajętego miejsca.

Podczas obrad jurorów publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, która swoim repertuarem zachwyciła publikę oraz umiliła czas oczekiwania na werdykt jurorów.

Podczas ogłaszania werdyktu jury podkreśliło, iż również w tym roku poziom muzyczny i techniczny orkiestr utrzymał się na wysokim poziomie. Życząc dalszych sukcesów, jury podziękowało i pogratulowało wszystkim uczestniczącym w przeglądzie orkiestrom oraz ich dyrygentom, za włożony trud i wysiłek w przygotowanie tak wspaniałego i urozmaiconego repertuaru.

Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, sołectwo Lichynia, Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni oraz DFK Lichynia.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu XXVII Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019 .


XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019 zrealizowano dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.