Sprawozdanie z XXVIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019

Tegoroczny XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019 odbył się w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny, który w tym roku przypadł na 2 czerwca. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. 

Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym przy Domu Pielgrzyma wystąpiły łącznie 23 zespoły dziecięce i młodzieżowe z województwa opolskiego i śląskiego. Każdy zespół zaprezentowały swój dorobek artystyczny, który wywodził się z niemieckiego kręgu kulturowego. Zespoły miały okazję, przed licznie zgromadzona publicznością pokazać swoje umiejętności śpiewacze i taneczne. 

Wśród przybyłych gości, którzy podziwiali występy byli m. in.  Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Marcin Wycisło – członek Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz Wójt Jemielnicy, jak również Bernard Gaida – Przewodniczący ZNSSK oraz Marcin Lippa – Przewodniczący TSKN Województwa Śląskiego.

Jury XXVIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019 w składzie: Aleksandra Hindera – Przewodnicząca, Joanna Hassa i Rafał Miczka po przesłuchaniu występujących zespołów zgłoszonych do udziału w XXVIII Przeglądzie przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Zespoły wokalne (dzieci młodsze):   

I miejsce         Sternchen

Zespoły wokalne (dzieci):

I miejsce         Solaris

II miejsce       Dziecięcy zespół im J. v. Eichendorffa                    

III miejsce      Poesie             

IVmiejsce       Phantasie        

Zespoły wokalne młodzież:

I miejsce         Studio BIS

I miejsce         Meritum

III miejsce      Con Colore

 III miejsce      Forte

Zespoły instrumentalne:          I miejsce         Zespół„PICCOLO”

Zespoły taneczne ludowe JUNIOR:    I miejsce         Łężczok II

Zespoły taneczne ludowe młodzież:  

I miejsce         Łężczok I

 II miejsce        Silesia

Zespoły taneczne (dzieci młodsze):   

I miejsce         Rytm IV

II miejsce       Midi Perełki

III miejsce      Perełki

IV miejsce      Mini Słoneczka

V miejsce        Marlenki         

Zespoły taneczne nowoczesne (dzieci):

I miejsce         Zara II

II miejsce       Bravo

                          Rytm III

III miejsce      Perełki Juniors

Zespoły taneczne nowoczesne (młodzież):

 I miejsce         Zara I

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za liczny udział w tegorocznym przeglądzie.

Każdy z zespołów otrzymał puchar, dyplom oraz nagrodę pieniężną, której wysokość zależała od zajętego miejsca.

Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Ochotnicza Straż Pożarna z Raszowej i Dom Pielgrzyma w Górze Św. Anny.

XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019 zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Samorządu Województwa Opolskiego.