Rafał Trzaskowski naszym kandydatem na Prezydenta RP

Przedstawiciele Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego spotkali się w Kędzierzynie-Koźlu z Rafałem Trzaskowskim Prezydentem Warszawy i jednocześnie kandydatem na Prezydenta RP, któremu w imieniu członków Stowarzyszenia udzielili poparcia w ubieganiu się o tą zaszczytną funkcję.
W ostatnich 30 latach to właśnie samorząd terytorialny odegrał bardzo ważną rolę rozwojową w naszym kraju, dzięki aktywności gmin, powiatów oraz województw samorządowych zamienia się nasza codzienna rzeczywistość.
Uważamy, że potrzebne jest wzmocnienie roli samorządów oraz właściwe zrozumienie potrzeb lokalnych wspólnot, dlatego naszym kandydatem na Prezydenta RP, który rozumie czym jest samorządność, który rozumie jak ważna jest współpraca ponad podziałami jest samorządowiec Rafał Trzaskowski.