Projekt „Edukacja wśród dzieci i młodzieży” w gminie Ujazd / Działaj Lokalnie

Zajęcia w ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” poprowadził Burmistrz Gminy Ujazd Hubert Ibrom. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za pomocą prezentacji multimedialnej mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania, działania samorządu terytorialnego oraz podziału terytorialnego w Polsce. Wielu uczniów podczas spotkania zadawało pytania Panu Burmistrzowi, dotyczące między innymi funkcjonowania gminy Ujazd czy pracy burmistrza. Prelekcja zorganizowana została przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe wraz z gminą Ujazd. Uczniowie za poprawne odpowiedzi na pytania burmistrza oraz udział otrzymali ulotki, długopisy i opaski.

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego.