Projekt: Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe brało udział w konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2021 i otrzymało wsparcie finansowe dla projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”. Projekt ten obejmuje pięć gmin (Leśnica, Izbicko, Walce, Jemielnica, Ujazd) oraz powiat strzelecki.

Okres realizacji projektu przypada na wrzesień – grudzień br. i polega na organizacji dwóch spotkań dla dzieci w poszczególnych w gminach, podczas których głównym tematem będzie prelekcja multimedialna dotycząca zasad funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (począwszy od gminnego, poprzez powiatowy i wojewódzki). Prezentacja dotyczyć będzie zagadnień oraz pojęć związanych z samorządem terytorialnym, przybliżenie funkcjonowania samorządów oraz wpływ obywateli na rozwój i kształt samorządów, określenie zadań władz gmin, powiatu, województwa.