2024-02-12 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Głębinowie

12 lutego br. w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W pierwszej części spotkania omówiono sprawy dotyczące bieżącej działalności, ustalono wstępny zakres tematyczny spotkań, wyznaczono datę i miejsce Walnego Wyborczo-Sprawozdawczego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

W drugiej części spotkania obecni wysłuchali słowa pasterskiego wygłoszonego przez Biskupa Pomocniczego dr hab. teologii Rudolfa Pierskała w sprawie deklaracji doktrynalnej „Fiducia supplicans” o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw, która zatwierdzona została przez papieża, i opublikowana 18 grudnia 2023 roku.