2020-03-11 Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

11 marca 2020 roku w Radomierowicach (Gmina Murów) odbyło się w coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2019. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2019 rok.  

Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2020 oraz ustalono miejsca kolejnych spotkań. Podczas spotkania omówiony został temat dotyczący finasowania oświaty po przeprowadzonej reformie edukacji z uwzględnieniem oświaty mniejszościowej oraz temat nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz ojczystego po nowej interpretacji zapisów ustawy. Na koniec spotkania zaprezentowany został pilotażowy projekt „Deutsch AG” prowadzony przez ZNSSK w Polsce.