Dofinansowanie zadania „XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej”

Zadanie pn.:”XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego OPOLSKIE DLA MNIEJSZOŚCI.

Zadanie objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.