Dofinansowanie zadania „XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej”

Zadanie „XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego OPOLSKIE DLA MNIEJSZOŚCI.