2021-05-28 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Na dzisiejszym zdalnym walnym spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego zaprezentowany został system SAFEPASS – Aktywne przejścia dla pieszych jak i poznaliśmy nową osobę odpowiedzialną za sprawy oświatowe w VdG. Oprócz tego członkowie dyskutowali na tematy dotyczące spisu powszechnego oraz projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.