Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Św. Anny/ Wahllfahrt der Nationalen und Ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg