Dofinansowanie zadania „XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023”

Zadanie pn.: „XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023” dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.