Dofinansowanie zadania „XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach”

Zadanie pn.:”XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.