XXXI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022

Tegoroczny XXXI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 odbył się w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny, który w tym roku przypadł na 5 czerwca. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. 

Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym przy Domu Pielgrzyma wystąpiło łącznie 21 formacji dziecięcych i młodzieżowych z województwa opolskiego i śląskiego. Każdy zespół zaprezentowały przepiękny repertuar, który wywodził się, bądź nawiązywał do niemieckiego kręgu kulturowego. Zespoły miały okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne (śpiewacze i taneczne) przed licznie zgromadzoną publicznością, która podziwiała bogaty i różnorodny dorobek artystyczny zespołów.

Wśród przybyłych gości, którzy oglądali występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych byli m. in. Birgit Fisel-Rösle – Konsulin RFN w Opolu, Ryszard Galla – Poseł MN na Sejm, Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Rafał Bartek – Przewodniczący Zarządu ZNSSK oraz TSKN na Śląsku Opolskim, Helmut Paździor – były Poseł MN, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Dyrektor LOKiR w Leśnicy oraz Hubert Kołodziej – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego.   

Jury XXXI Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 w składzie: Joanna Hassa– Przewodnicząca, Katarzyna Łotecka – Steczek i Rafał Miczka po przesłuchaniu występujących zespołów zgłoszonych do udziału w XXXI Przeglądzie … przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Zespoły wokalne (dzieci młodsze): 

Wyróżnienie: Marlenki, Oppelner Spatzen

Zespoły wokalne (dzieci):

I miejsce        Poesie

Zespoły wokalne młodzież:

  I miejsce        Schola z ZSP w Gosławicach

I miejsce        Rybniker Glöckchen

  II miejsce      Solaris

Zespoły wokalne młodzież starsza: 

I miejsce        Con Colore                                       

Zespoły instrumentalne:       

Wyróżnienie:            Zespół wokalno-instrumentalny im. Edeltraudy Spury

Zespoły taneczne ludowe dzieci:

  II miejsce       Dziecięcy Zespół Taneczny „Przecinek”

Zespoły taneczne ludowe młodzież:

I miejsce        Łężczok II+III

  II miejsce       Silesia

Zespoły taneczne ludowe młodzież starsza:

I miejsce        Łężczok I

Zespoły taneczne nowoczesne dzieci:         

I miejsce        Słoneczka

II miejsce      Perełki

II  miejsce     Mini Entropia

III miejsce     Mini Słoneczka

Zespoły taneczne nowoczesne (młodzież):

I miejsce        La Bella Juniorki

II miejsce       Perełki Junior

III miejsce     Entropia         

Zespoły taneczne nowoczesne (młodzież starsza):

   I miejsce        La Bella Seniorki

   II miejsce       Wataha

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za liczny udział w tegorocznym przeglądzie.

Każdy z zespołów otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną, której wysokość zależała od zajętego miejsca.

Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, Ochotnicza Straż Pożarna z Wysokiej i Dom Pielgrzyma w Górze Św. Anny.

XXXI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

Przedsięwzięcie odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.