VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej/ 7. Kulturfestival der deutschen Minderheit

To już siódma odsłona Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce! Wyjątkowo bogata, pełna gwiazd oraz młodych wykonawców. Festiwal to jednak nie tylko atrakcyjny program na scenie głównej, ale także wystawy i stoiska informacyjne organizacji mniejszości niemieckiej i partnerów z Niemiec oraz warsztaty, konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży, które zaprezentowane zostaną w kuluarach wrocławskiej Hali Stulecia. Wielość gatunków muzycznych, przemieszanie stylów i trendów – a wszystko pod wspólnym mianownikiem: inspirowane kulturą niemiecką, zarówno tradycyjną, jak i współczesną.

Organizowany co trzy lata w Hali Stulecia we Wrocławiu Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej ma zaprezentować szerokiej publiczności bogactwo oferty kulturalnej mniejszości niemieckiej, począwszy od muzyki chóralnej, popu i jazzu, arii operowych i musicalowych evergreenów, poprzez szlagiery, orkiestry dęte, zespoły wokalne aż po taniec. W minionym roku, ze względu na pandemię, Festiwal niestety nie mógł się odbyć, w tym roku jednak cieszymy się, mogąc zaprosić Państwa na wyczekiwane tak długo wydarzenie: 10 września 2022 we Wrocławiu.

Tegoroczne wydarzenie patronatem honorowym objęli: Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Festiwal Kultury będzie podzielony jak zawsze na dwie części:

 • Część religijna z nabożeństwem ekumenicznym – rozpocznie się o godz. 10:00 w Katedrze Wrocławskiej
 • Część festiwalowa – rozpocznie się o godz. 12:00 w Hali Stulecia.

Różnorodne występy gwiazd oraz młodych utalentowanych wykonawców to wizytówka Festiwalu Kultury. Scena opanowana będzie w większości młodzieżą grającą w orkiestrach dętych, tańczących w zespołach, śpiewających w chórach, czy grających i śpiewających solo. Gwiazdą tegorocznego festiwalu w finalnej jego części będą Anna Carina Woitschack i Stefan Mross. Zapraszamy serdecznie! Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie stopniowo prezentować będziemy poszczególnych wykonawców. Znamy już pełną listę wykonawców (zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian):

 • Orkiestra Dęta Kotulin
 • Bialska Orkiestra Dęta z Orkiestrą Pokrzywnica
 • Orkiestra Dęta Leśnica/Kaprys
 • Andrea Rischka
 • Solidaris Brass
 • Grupa taneczna „Dialog”
 • Die lustigen Oberfranken
 • Chór Nidzica
 • The Off Destination – Das Aus-Ziel
 • Uczestnicy projektu Gesangscamp
 • Chór Freundschaft z Wałbrzycha
 • Grupa taneczna „Łężczok“
 • Zespół „Mikołajczanki”
 • Glogovia Brass i Zuzanna Herud
 • Glatzer Sänger
 • Zespół taneczny „Tworkauer Eiche”
 • Close2Jazz
 • Chór Męski
 • Aneta & Norbert
 • Grupa taneczna „Palanok” z Ukrainy
 • Chór „Singende Herzen” z Ukrainy
 • Gwiazdy wieczoru: Anna-Carina Woitschak i Stefan Mross

W Sali Cesarskiej odbędą się wydarzenia towarzyszące, m.in. występ grupy teatralnej „Pro Liberis Silesiae” oraz dyskusja panelowa „Młoda Europa 2022 – wyzwania na przyszłość”, organizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. We foyer Hali prezentować się będą organizacje mniejszości niemieckiej oraz organizacje partnerskie.

Więcej informacji: www.vdg.pl

VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu:

Partnerzy: 

Patroni medialni:

Opiekun medialny: TVP 3 Wrocław

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej (vdg.pl)

VII Kulturfestival der deutschen Minderheit / VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej | Facebook

Bald kommt bereits die 7. Ausgabe des Kulturfestivals der deutschen Minderheit in Polen! Außergewöhnlich reich, voller Stars und junger Darsteller. Das Festival ist aber nicht nur ein attraktives Programm auf der Hauptbühne, sondern auch Ausstellungen und Informationsstände der Organisation der deutschen Minderheit und Partner aus Deutschland, sowie Workshops, Wettbewerbe und Spiele für Kinder und Jugendliche, die im Innern der Breslauer Jahrhunderthalle präsentiert werden. Eine Vielzahl musikalischer Genres, eine Mischung aus Stilen und Trends – und das alles unter einem Nenner: Inspiriert von der traditionellen und zeitgenössischen deutschen Kultur.

Das alle drei Jahre in der Jahrhunderthalle in Breslau stattfindende Festival der Kultur der deutschen Minderheit soll einem breiten Publikum den Reichtum des kulturellen Angebots der deutschen Minderheit präsentieren, das von Chormusik, Pop und Jazz, Opernarien und musikalischen Evergreens über Hits, Blaskapellen, Vokalensembles bis hin zum Tanz reicht.

Letztes Jahr konnte das Festival aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden, dieses Jahr aber freuen wir uns, Sie zu dieser lang erwarteten Veranstaltung einzuladen: am 10. September 2022 in Breslau.

Die diesjährige Veranstaltung steht unter der Ehrenschirmherrschaft des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier und des Präsidenten der Republik Polen Andrzej Duda.

Das Programm des Festivals: 

Religiöser Teil mit einer feierlichen ökumenischen Andacht im Breslauer Dom beginnt um 10:00 Uhr. Der Festivalteil beginnt um 12:00 Uhr in der Jahrhunderthalle.

Verschiedene Auftritte von Stars und jungen talentierten Künstlern sind die Visitenkarte des Kulturfestivals. Die Bühne wird hauptsächlich von jungen Leuten dominiert, die in Blaskapellen spielen, in Bands tanzen, in Chören singen oder solo auftreten. Die Stars des diesjährigen Festivals im letzten Teil sind Anna Carina Woitschack und Stefan Mross. Wir laden Sie herzlich ein! Wir empfehlen Ihnen, die Veranstaltung auf Facebook zu verfolgen, wo wir nach und nach einzelne Künstler präsentieren werden.

Wir kennen schon die Liste der auftretenden Künstler (Änderungen vorbehalten):

 • Blasorchester Kotullin
 • Blasorchester Zülz und Blasorchester DFK Nesselwitz
 • Jugendblasorchester Leschnitz / Kaprys
 • Andrea Rischka
 • Solidaris Brass
 • Tanzgruppe „Dialog”
 • Die lustigen Oberfranken
 • Neidenburger Chor der deutschen Minderheit
 • The Off Destination – Das Aus-Ziel
 • Teilnehmer des Gesangscamps
 • Chor Freundschaft aus Waldenburg
 • Tanzgruppe „Lenschczok“
 • Gruppe „Mikołajczanki”
 • Glogovia Brass und Zuzanna Herud
 • Glatzer Sänger
 • Tanzgruppe „Tworkauer Eiche”
 • Close2Jazz
 • Männerchor
 • Aneta & Norbert
 • Tanzgruppe „Palanok” aus der Ukraine
 • Chor „Singende Herzen” aus der Ukraine
 • Stars des Abends: Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross

Im Kaisersaal finden Begleitveranstaltungen statt, u.a.: Auftritt von der Theatergruppe „Pro Liberis Silesiae” sowie Paneldiskussion: Junges Europa 2022 – Herausforderung für die Zukunft”, vorbereitet durch das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Im Foyer der Halle werden sich die Organisationen der deutschen Minderheit und die Partnerorganisationen präsentieren.

Mehr Informationen: Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej (vdg.pl)

Das Kulturfestival wird aus den Mitteln folgender Institutionen realisiert:

Partner: 

Medienförderung:

Mediale Betreuung: TVP 3 Wrocław