Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w sprawie obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022