Spotkania w ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” w Gminie Izbicko Działaj Lokalnie

W ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” Pani Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel spotkała się z młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa  w Krośnicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Otmicach. Prelekcje te zorganizowane zostały przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe wraz z gminą Izbicko. Pani Wójt, dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu zawodowemu w sposób przystępny opowiedziała obecnym uczniom o swojej codziennej pracy oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżyła zagadnienia oraz pojęcia związane z samorządem terytorialnym oraz jego funkcjonowaniem.

Jako nagrody za udział i poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymali ulotki, długopisy i opaski.

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego.