Spotkania w ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” programu Działaj Lokalnie 2021

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe brało udział w konkursie grantowym programu Działaj Lokalnie 2021 organizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny i otrzymało wsparcie finansowe na realizację projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”. Projekt obejmował pięć gmin (Leśnica, Izbicko, Walce, Jemielnica, Ujazd) oraz Powiat Strzelecki. Polegał na organizacji szeregu spotkań z uczniami szkół, podczas których przedstawione zostały zasady funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Na podstawie prezentacji multimedialnej omówione zostały zagadnienia i zasady funkcjonowania samorządów oraz wpływ obywateli na rozwój i kształt samorządów. Spotkanie każdorazowo prowadził samorządowiec danej gminy czy powiatu, który należy jednocześnie do Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. I tak w Gminie Izbicko Pani Wójt Brygida Pytel spotkała się z młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej w Izbicku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Krośnicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach. W Gminie Jemielnica spotkania te odbyły się w świetlicy wiejskiej w Jemielnicy i uczestniczyły w nich dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce. O swojej codziennej pracy opowiedział zebranym Pan Wójt Marcin Wycisło. Na początku listopada Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicyoraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w ramach projektu spotkał się z młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl. Prelekcje dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich poprowadził Pan Waldemar Gaida Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego. Zajęcia w Gminie Ujazd dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe poprowadził Burmistrz Gminy  Hubert Ibrom, a w gminie Walce do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Straduni udał się  Wójt Gminy Pan Marek Śmiech.

Samorządowcy dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu zawodowemu w sposób przystępny opowiedzieli również obecnym uczniom o swojej codziennej pracy i obowiązkach. Uczniowie podczas wszystkich spotkań z zainteresowaniem słuchali czym zajmują się gminy i powiaty, jaka jest ich rola i czynnie uczestniczyli w dyskusji zadając pytania, na które prelegenci poszczególnych spotkań udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Jako nagrody za udział i poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymali drobne upominki.

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego.