Prelekcje na temat Edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Strzeleckim

Prelekcje, które odbyły się 22 listopada br. w ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”, dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego  w Strzelcach Opolskich poprowadził Pan Waldemar Gaida Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego. Posługując się prezentacją multimedialną Pan Gaida przedstawił zebranym zagadnienia i informacje związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Prelekcja zorganizowana została przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe wraz z Powiatem Strzeleckim. Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w spotkaniu otrzymali ulotki, długopisy i opaski.

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego.