Konkurs „Mój Hajmat – Moja ojczyzna”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Konkurs-AHM-2021-642x1024.jpg

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej „Mój Hajmat – Moja ojczyzna”.

„Mój Hajmat – Moja ojczyzna”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs dla miłośników historii lokalnej.

Historia bardzo często bywa nazywana nauczycielką życia. To dzięki niej dowiadujemy się o dziejach naszych przodków, uczymy się tego co było kiedyś, a w konsekwencji wyciągamy wnioski i postępujemy inaczej. Dom Współpracy Polsko Niemieckiej w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej chce ocalić od zapomnienia ciekawe, nietuzinkowe dzieje miejscowości a także losy ludzkie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie. Zgłoszenia wraz z opisem wybranego miejsca, obiektu ect. należy przesłać na adres martyna.halek@haus.pl do dnia 12.06.2021 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie a także do poszerzenia wiedzy nt. własnych korzeni, dziejów swojej miejscowości. Najciekawsze prace będą wydrukowane w formie dwujęzycznych broszur.  

Wettbewerb „Mój Hajmat – Moja ojczyzna“

Das Haus der deutsch –polnischen Zusammenarbeit kündigt einen Wettbewerb für Liebhaber_innen  der lokalen Geschichte an.

Die Geschichte wird oft als Lehrerin des Lebens bezeichnet. Ihr ist es zu verdanken, dass wir etwas über unsere Vorfahren und die Vergangenheit erlernen, um folglich Schlussfolgerungen ziehen und anders handeln. Im Rahmen des Projekts Archiv der erzählten Geschichte möchte das Haus der deutsch – polnischen Zusammenarbeit die interessante, außergewöhnliche Geschichte der Orte und die menschliche Schicksale vor dem Vergessen bewahren.

Detaillierte Informationen finden Sie in den Reglement. Das Anmeldeformular mit der Beschreibung des ausgewählten Ortes, Objekts usw. senden Sie bis zum 12.06.2021 an die Adresse martyna.halek@haus.pl

Wir empfehlen Ihnen am Wettbewerb teilzunehmen.

Die interessantesten Beschreibungen werden in Form von zweisprachigen Broschüren gedruckt.

Regulamin – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz