Informacja o wsparciu zadania „Doposażenie biura Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego”

Zadanie publiczne pod nazwą: „Doposażenie biura Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.