Dofinansowanie zadania „XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019”

Projekt pn.:”XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019″ dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji