Dofinansowanie zadania „XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019”

Projekt pn.:”XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej” dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.