Dofinansowanie zadania „Doposażenie biura Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego”

Zadanie „Doposażenie biura Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego” współfinansowane zostało ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.