Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2021 r.

Projekt „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2021 r.” jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.