XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019

W niedzielę 16 czerwca 2019 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica odbył się XXVII  Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019. Przedsięwzięcie  to zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Od godziny 13.30 w  namiocie ustawionym na placu za kościołem w Lichyni, wystąpiło łącznie 15 orkiestr dętych, zarówno z województwa opolskiego, jak i z województwa śląskiego. Tego…

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXVIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019

Tegoroczny XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2019 odbył się w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny, który w tym roku przypadł na 2 czerwca. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.  Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym przy Domu Pielgrzyma wystąpiły łącznie 23 zespoły dziecięce…

Czytaj dalej

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w sprawie zmian funkcjonowania publicznych przedszkoli

Leśnica, dnia 7 maja 2019 W imieniu wójtów i burmistrzów Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy, zrzeszającego kilkudziesięciu samorządowców z województwa opolskiego i śląskiego zwracamy się z apelem o zmianę niekorzystnych, szczególnie dla małych gmin, zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017…

Czytaj dalej