Zaproszenie do wzięcia udziału w XXX Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022

Szanowni Kapelmistrzowie/ Kierownicy orkiestr/kapel dętych! Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji po raz trzydziesty organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022, który odbędzie się 12 czerwca 2022 r. (niedziela), w miejscowości Lichynia (gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym za kościołem. Zapraszamy Państwa orkiestry/kapele do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu kulturalnym. Dokumenty do pobrania: Regulamin 2022 – pobierz…

Czytaj dalej

2022-02-24 Spotkanie z Biskupem

24 lutego 2022 r. w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się tradycyjne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim. Po przywitaniu obecnych oraz przedstawieniu nowo przyjętego członka do grona Stowarzyszenia, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Oprócz omówienia kwestii dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia…

Czytaj dalej

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ  z dnia 22.02.2022 Sejmik Województwa Opolskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Wspólnotę Regionalną, której integralną cześć stanowią mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasze województwo, z wielkim zdumieniem, oburzeniem i niepokojem przyjął Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i…

Czytaj dalej

Gala Działaj Lokalnie 2021

Przewodniczący Zarządu Łukasz Jastrzembski wziął udział w tegorocznej Gali Działaj Lokalnie 2021 roku, która była podsumowaniem zeszłorocznej edycji programu i odbyła się 17 lutego br. w Gogolinie. Podczas spotkania wszyscy grantobiorcy zaprezentowali obecnym swoje projekty. Nasze Stowarzyszenie w ramach ubiegłorocznej edycji Działaj Lokalnie 2021 zrealizowało projekt pn. „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”. Więcej informacji…

Czytaj dalej

OPOLSKIE GMINY OBURZONE DECYZJĄ SEJMU I ROZPORZĄDZENIAMI WYDANYMI PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Dnia 17 lutego br. w Opolu odbyła się konferencja ws. zmniejszenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz wydanego dnia 4 lutego 2022 przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie, które dyskryminuje uczniów uczęszczających na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości i zmniejsza liczbę godzin z 3 do 1. Zmiana ta dotyczy jedynie mniejszości…

Czytaj dalej

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Czytaj dalej

2022-02-14 Spotkanie online w sprawie ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie wyłącznie języka mniejszości niemieckiej

Dzisiaj odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego wraz z pozostałymi Samorządowcami województwa Opolskiego oraz Śląskiego w sprawie ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie wyłącznie języka mniejszości niemieckiej oraz wydanych rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka,  z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do…

Czytaj dalej