2022-05-19 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Turawie

Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się w Hotelu Zacisze w Turawie. Na wstępie Przewodniczący Zarządu, Łukasz Jastrzembski powitał wszystkich obecnych członków oraz gości: Panią Zuzannę Donath-Kasiura, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pana Ryszard Galla Posła MN, Pana Rafała Bartek Przewodnicząego TSKN i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego. Następnie Gospodarz spotkania Wójt Gminy Turawa, Pan Dominik Pikos przedstawił obecnym walory i zalety swojej gminy.  Pan Marek Kuczka z Firmy sportsSYSTEMS przybliżył temat Piłkarskich Placów Zabaw (tzw. Soccer Parków). Pani Helena Lellek, Dyrektor Fundacji Rozwoju Śląska omówiła działalność i funkcjonowanie Fundacji oraz jej współpracę z samorządami. Na zakończenie omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia, w tym aktualna sytuacja odnosząca się do nauczania mniejszościowego.