2021-03-26 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2020. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2020 rok.  

Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2021. Podczas spotkania omówiony został temat  dotyczący strategii rozwoju województwa opolskiego.